MoH Infiltrator
Inne Gry MoH
Medal of Honor
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Underground
Zapowiedź
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Fighter Command
Zapowiedź

VirtualDub - Filtry
VirtualDub i jego filtry


W VirtualDubie jest już pokaźna lista filtrów gotowych do zastosowania w naszym klipie. Widnieje także opcja 'Load' co pozwala na wprowadzenie do programu kolejnych filtrów.
Przyciskami 'Add' i 'Delete' odpowiednio dodajemy, usuwamy zaznaczony filtr. Pozycje 'Move Up', 'Move Down' zmieniają kolejność nakładania filtrów na obrabiany klip. Oczywiście jest możliwe stosowanie kilku filtrów jednocześnie, jak również, klika razy tego samego.

Poniżej znajdują się przykłady zastosowań niektórych filtrów (przepraszam za nie najlepszą jakość podglądu, lecz zależy mi na objętości przedstawionego materiału). W niektórych pozycjach (np. motion blur) zobaczysz 'no preview'. Jest to spowodowane tym, że na statycznym obrazie trudno jest dostrzec działanie danego filtra.

Nazwa filtra
Przykład działania
Krótki opis, uwagi
2:1 Reduction
(High Quality)
2:1 Reduction
Zmniejszenie rozdzielczości obrazu o połowę.
Blur
Blur more
Box Blur
Rozmycie obrazu
Brightness/contrast
Zmiana nasycenia, kontrastu
Emboss
Emboss, czyli "rzeźba" w kamieniu
Fill
Przesłonienie wybranej części obrazu przez prostokąt o wybranym kolorze
Flip horizontally
Flip Vertically
Odbicie lustrzane obrazu w poziomie/pionie
General Convolution
Filtr tworzy z jednego pixela obrazu tabele 3x3 i każdej komórce (nowemu pixelowi) możemy nadać odpowiednią wartość nasycenia (od -255 do 255), zmieniając tym samym całkowicie obraz.
Grayscal
Filtr konwertujący barwy na odcienie szarości
HSV Adjust
'H' powoduje zmiane temperatury (ciepłoty) barw
'S' powoduje zmianę nasycenia daną barwą całego obrazu w stosunku do skali szarości
'V' powoduje zmianę jasności całego obrazu
Invert
Negatyw
Levels
Zmiana poziomów składowych obrazu: jasności i kontrastu
Logo
Umożliwia wstawienie swojego obrazka jako loga
(tylko *.bmp lub *.tga)
Motion Blur
Wygładza przejścia między klatkami
Null Transform
Jeżeli chcemy tylko przyciąć obraz to stosujemy ten filtr
Resize
Zmiana rozdzielczości filmu na inną
Rotate
Rotate2
Obrót obrazu
'Rotate2' umożliwia obrót o dowolny kąt
Sharpen
Wyostrzenie obrazu
Smoother
Wygładzenie obrazu
W przeciwieństwie do filtra 'blur' nie rozmazuje krawędzi
Temporar Smoother
Działanie podobne do filtru 'motion blur' z tą różnicą, że tutaj możemy ustawić siłę efektu
Treshold
Wychwytywanie krawędzi wraz z ustawieniem czułości i konwersję na czarno-biały obraz
TV
Usuwanie drobnych "śmieci" powstałych podczas przechwytywania obrazu ze źródła o nienajlepszej jakości obrazu (np. z TV/VHS)


Wszelkie pytania proszę kierować na mojego maila: =[LAG]= Z.y.b.e.K

Copyright by MoHCenter (C) 2010


Medal of Honor is a registered trademark and belongs to Electronic Arts inc.

Other trademarks are the property of their respective owners.


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Electronic Arts Logo

Fotograf Kraków