MoH Infiltrator
Inne Gry MoH
Medal of Honor
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Underground
Zapowiedź
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Fighter Command
Zapowiedź

Consola
Objaśnienie Consoli i wykaz komend
Oto spis najważniejszych komend w konsoli Medal Of Honor:AA. Znajdziesz tu wszystkie komendy które będą ci potrzebne do prawidłowego administrowania serwera MOH:AA. Aby uaktywnić konsole zazwyczaj musimy nacisnąć klawisz[~] (pacz po lewej stronie od 1) podczas gry. Jeżeli jednak nie ujrzymy konsoli, musimy ją uaktywnić w opcjach zaznaczając "Console" lub uruchomić grę z parametrem "+set ui_console 1" (żeby uruchomić konsole 2 sposobem musisz dodać do nazwy skrótu "+set ui_console 1")

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

1. Podstawowe Komendy
 • cmdlist - Spis wszystkich komend.
 • name (Nowy Nick) - Zmiana nicka na nowy
 • say (Text) - Wysyła komunikat o treści text do wszystkich na serwerze (jeżeli jesteś jako specatator, to textu tego nie zobaczą ludzie aktualnie grający )
 • sayteam (Text) - Wysyła text do twojej drużyny (Jeżeli nie żyjesz, twoją drużyną zostaje spectators)
 • kill - Samo sad
 • quit - natychmiastowe opuszczenie gry

2. Bardziej zaawansowane Komendy

 • fps 1 - włącza wyświetlanie informacji o fps (liczbie klatek na sekundę). Parametr 0 wyłącza komendę.
 • cg_lagometer 1 - włącza lagometr 0- wyłącza
 • freeze xx - zamraża cię na x sekund
 • r_picmip 2 - Wyłącza detale! Uwaga wpisanie innej wartości niż 2 uszkadza grę!!!!!
 • screenshot - robi screena (Jest to ta sama czynność jak przy naciśnięciu klawisza [F12])
 • exec xxx.cfg - Wykonuje komendy ze skryptu xxx.cfg
 • sv_gravity xxx - Ustawia grawitację na wartość xxx (originalna wartość to 800)
 • sv_runspeed xxx - Ustawia szybkość poruszania się na xxx

3. Bindy

Bind są to komendy które są przypisane do poszczególnych klawiszy. Ustawienia klawiatury (controls w opcjach) to są właśnie bindy. Można je ustawiać za pomocą consoli ręcznie:

 • bind "x" "command" - po naciśnięciu klawisza x wywołana zostanie komenda command
 • altbind "x" "command" - przypisuje kombinacji alt + x wywołana zostanie komenda command
 • ctrlbind "x" "command" - wołana zostanie komenda command ale dla ctrl + x
 • altbindlist - zostaje wyświetlona listę komend przypisanych dla alt + x
 • ctrlbindlist - zostaje wyświetlona listę komend przypisanych ale dla ctrl + x
 • unbind "x" - usuwa binda z klawisza x
 • unaltbind "x" - usuwa binda z klawisza alt + x
 • unctrlbind "x" - usuwa binda z klawisza ctrl + x
 • unbindall - usuwa wszystkie bindy (całe ustawienia klawiatury!). Nie polecam!!!!

4. Komendy Rcon

Na każdym serwerze można ustawić rconpassword,(rconpassword ustal się podczas odpalania serwera macierzystego) czyli hasło, po którego wpisaniu, przejmuje się dowodzenie nad danym serwerem;-). Są dwa sposoby posługiwania się komendami "rcon" :

1. Poprzez konsole administracyjna na macierzystym serwerze . Wtedy admin podając komendy pisze je bez słowa "rcon" np.: set Admin Piter - ustawia "nazwę" admina.

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

2. Drugi sposób polega na wywołaniu konsoli podczas gry naciskając klawisz [~]. Wtedy to przejmujemy kontrole podczas gry !! Leczy wpisywanie komend "rcon" jest inne do poprzedniego sposobu bo odbywa się następująco (na serwerze macierzystym ustawiłem rconpassword Piter)
rcon rconpassword komenda (czyli) :
rcon Piter set Admin Piter - ustawia "nazwę" admina.

Kliknij żeby powiększyć.

Każdą komendę musimy poprzedzić rconpasswordem!!!!!

Poniżej wszystkie komendy dla rcona!

 • rconpassword xxx - to pierwsza komenda którą musimy wpisać! Bez niej nic nie narobimy!!!
 • rcon set rconpassword xxx - zmienia hasło rcona na xxx
 • rcon set password xxx - ustawia hasło serwera; aby usunąć wystarczy wpisać ""
 • rcon set sv_privatepassword - ustawia hasło tzw. private clients - jeżeli serwer jest pełny, a private client chce na niego wejść, zostanie przyłączony zamiast kogoś bez tego statusu
 • rcon say xxx - wyświetla "console: xxx" - mówisz jako konsola
 • rcon status - wyświetla listę graczy z pozycjami, pingiem i innymi rzeczami
 • rcon dumpuser xxx - wyświetla wszystkie informacje o graczu z nickiem xxx
 • rcon serverinfo - pokazuje aktualne ustawienia serwera
 • rcon kick all - wywala wszystkich z serwera
 • rcon clientkick xx - wyrzuca z servera gracza o numerze xx
 • rcon kick ..::xXx::.. - wyrzuca z servera gracza o nicku ..::xXx::..
 • rcon set sv_maxping xxx - daje kicka wszystkim graczy z pingiem " xxx "
 • rcon set sv_maxclients xx - ustawia limit graczy
 • rcon set sv_privateclients xx - liczba miejsc na serwerze zarezerwowanych dla "private clients"
 • rcon set g_inactivity xxx - przełącza gracza na spectatora po xx sekund "nie poruszania"
 • rcon set g_inactivekick xxx - po xx sekundach daje kicka graczowi nieaktywnemu
 • rcon set g_inactivespectate xxx - po xx sekundach nieaktywni zostają przełączeni na spectatora
 • rcon set g_teamdamage 1 - włacza "FriendlyFire", (0 wyłącza)
 • rcon set sv_hostname xxx - ustawia nazwę serwera widoczną w wyszukiwarce
 • rcon set Admin xxx - ustawia "nazwę" admina serwera
 • rcon set Email xxx - ustawia e-mail admina serwera
 • rcon set Location xxx - miejsce założenia serwera (np. Kraków, PL)
 • rcon set Url xxx - adres url serwera (strona www)
 • rcon set sv_gamespy 1 - Uaktywnienie serwera w przeglądarkach serwera w GameSpy i All Seeing Eye (0 wyłącza)
 • rcon set g_allowvote 1 - umożliwienie glosowania (0 wyłącza)
 • rcon set g_allowjointime xx - ustawia "re-spawn"
 • rcon set sv_floodprotect 1 - ochrona przed floodem
 • rcon set flood_msgs xx - ilość wiadomości, jakie mogą zostać wysłane w czasie flood_persecond
 • rcon set flood_persecond xx - czas, jaki musi przejść pomiędzy wysłaniem komunikatów w ilości określonej w flood_msgs
 • rcon set flood_waitdelay xx - czas w sekundach, przez który nie można pisać po przekroczeniu limitu
 • rcon set sv_maplist "map" - uruchamia wybraną mapę
 • rcon set map xxx - zmienia mapę; jako xxx (trzeba podać pełną nazwę np. obj/obj_team2)
 • rcon restart - restartuje aktualną mapę
 • rcon set g_gametype 1/2/3/4 - typ gry - 1: Ffa, 2:Tdm, 3:Rb, 4:Obj
 • rcon set fraglimit xx - ustawia limit fragów (0 -brak)
 • rcon set timelimit xx - ustawia limit czasu (0 - brak)
Mam nadzieje że nie będziecie mieli żadnych problemów z tymi komendami !!

Copyright by MoHCenter (C) 2010


Medal of Honor is a registered trademark and belongs to Electronic Arts inc.

Other trademarks are the property of their respective owners.


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Electronic Arts Logo

Fotograf Kraków