MoH Infiltrator
Inne Gry MoH
Medal of Honor
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Underground
Zapowiedź
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Fighter Command
Zapowiedź

Boty jv_map
Boty jv_map

Boty autorstwa jv_map zostały napisane w ten sposób, by możliwe było wydawanie im poleceń z kosnoli MoH:AA. Właściwie, to są to swego rodzaju zmienne, którym przypisujemy odpowiednie wartości. Przykładowo:

jvbot_status 1

Wszystkie polecenia rozpoczynają się od prefixu "jvbot_". Może z nich korzystać jedynie administrator serwera. Istnieje możliwość wpisywania ich zdalnie za pomocą poleceń rcona (poradnik consola). Należy je wtedy poprzedzić za pomocą "rcon ", np.:

rcon jvbot_kickbot_team allies


1.Dodawanie botów


Teraz najważniejsze polecenia. Aby dodać boty wpisz np.:

jvbot_addbot_spawn 4

Liczbę 4 zastąp ilością botów, jaką chcesz dodać. Boty automatycznie dołączą do drużyn tak, by wyrównać składy. Możesz też ustawić, by wszystkie dochodziły do tej samej strony. Dla aliantów wpisz:

jvbot_addbot_team allies

a dla Niemców:

jvbot_addbot_team axis

Na przykład, aby dodać 6 niemieckich botów, wpisz dwa polecenia:

jvbot_addbot_team axis
jvbot_addbot_spawn 6

Po wpisaniu komendy spawn, zmienna team się resetuje.

Możesz również ustalić imię dla bota, którego zaraz dodasz. Powiedzmy, że będzie to aliant o ksywce "Captain Ranger". Wpisz po kolei:

jvbot_addbot_name "Captain Ranger"
jvbot_addbot_team allies
jvbot_addbot_spawn 1

Pamiętaj, by użyć znaków "", jeśli nazwa ma więcej niż jeden wyraz. Taki bot nie będzie miał prefixu [BoT] przed nickiem.


2.Usuwanie botów


Jest kilka sposobów na wywalanie botów z serwera. Jeśli chcesz usunąć konkretnego, możesz to zrobić tylko bezpośrednio z serwera (nie da się przez rcona). Potrzebne będzie jego ID. Skorzystaj w tym celu z polecenia "jvbot_status 1". Gdy już poznasz jego numer, wpisz:

jvbot_kickbot_id 4

W pozostałych przypadkach, możesz dać kicka botom wydając polecenia zdalnie. Aby usunąć całą drużynę, wpisz:

jvbot_kickbot_team allies

Wszystkie alianckie boty znikną w ciągu kilku sekund. Oczywiście dla Niemców, zastąp ostatnią część wyrazem "axis".

Aby wywalić wszystkie boty, wpisz:

jvbot_kickall_1

Cyfra "1" mówi skryptowi, by wykonał polecenie (podobnie jak w komendzie status). Po użyciu kickall boty będą nadal respawn-owane.


3.Wyłączanie botów


Jeśli chcesz, zawsze możesz całkowicie wyłączyć boty (zajmuje to ok. 3 sekund). W tym celu wpisz:

jvbot_shutdown 1

Później zawsze możesz je zrestartować.


4.Restartowanie botów


Aby ponownie uruchomić boty, wpisz:

jvbot_restart 1


5.Status


Polecenie status powoduje wyświetlenie w konsoli serwera (nie działa u rcona) pełnej listy botów i informacji o nich. Wpisz:

jvbot_status 1

Zobaczysz przykładowo coś takiego:

# team state name (task) [spawner]
------------------------------------------------
1 allies active [BoT]Dude (attackbomb) [auto]
2 axis dead [BoT]Heinrich (none) [auto]
12 axis prepare [BoT]Dangerous (none) [manual]
13 none entering [BoT]Lt. King (none) [manual]
------------------------------------------------

Przykładowo bot nr 1 jest w drużynie aliantów, jego ksywka do Dude, idzie podłożyć bombę i został dodany automatycznie. Stan bota (state) może przyjmować poniższe wartości:


  • Entering: Bot dołączył do gry, ale jeszcze nie ma przypisanej drużyny.
  • Prepare: Jest niewidzialny, czeka na aktywację.
  • Active: Jest aktywny, czeka na polecenia.
  • Dead: Jest martwy, czeka na respawn.


6.Poziom trudności


Można ustawić tzw. poziom umiejętności botów. Może on przyjąć wartość od 1 (najmniejsze) do 4 (najtrudniejsze). Standardowo wynosi on 2. Aby zmienić ten współczynnik np. na 3, wpisz:

jvbot_skill 3


7.Avatary


Standardowo, wszystkie boty mają nad głowami oznaczenie swojej drużyny - tzw. avatary. Aby je wyłączyć, użyj polecenia:

jvbot_showavatar 0

Później można oczywiście wpisać:

jvbot_showavatar 1


8.Wymuszanie skinów


W celu uzyskania lepszej wydajności, można wymuszać modele botów (wszystkie będą miały takie same). W tym celu wpisz:

jvbot_forcemodels 1

Zmiany zostaną zastosowane przy następnym "odrodzeniu" botów.


9.Prefix w nazwie botów


Standardowo boty mają dodawany prefix [BoT]. Można go dowolnie zmieniać. Np. dla prefixu '-clan-' wpisz:

jvbot_prefix "-clan-"

Aby usunąć prefixy:

jvbot_prefix "NULL"


Autor: [FPP]SavageMarine

Copyright by MoHCenter (C) 2010


Medal of Honor is a registered trademark and belongs to Electronic Arts inc.

Other trademarks are the property of their respective owners.


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Electronic Arts Logo

Fotograf Kraków