MoH Infiltrator
Inne Gry MoH
Medal of Honor
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Underground
Zapowiedź
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Fighter Command
Zapowiedź

Słownik Skrótów
AEF - Alied Expeditionary Force - Alianckie Ekspedycyjne Siły Zbrojne

ATC - Assault Training Center - Centrum Szkolenia Desantowego

BAR - Browning Automatic Rifle - karabin automatyczny Browning

BRP - Beach Reconnaissance Party - Grupa Rozpoznania Plaży

CCS - Combined Chiefs of Staff - Połączony Komitet Szefów Sztabów

CO - Commanding Officer - oficer dowodzący

COSSAC - Chief of Staff to the Supreme Allied Commander - Szef Sztabu Alianckiego Naczelnego Dowódctwa

CP - Command Post - stanowisko dowodzenia

CTF - Commander Task Force - dowódca Zgrupowania Sił Morskich

DD -Duplex Drive - podwójny napęd

ECB - Enginner Combat Battalion - Batalion Saperów

ESB - Enginner Special Brigade - Specjalna Brygada Saperów

ETO - European Theater of Operations - Europejski Teatr Działań Wojennych

FUSAG - First US Army Group - 1 Grupa Armii Stanów Zjednoczonych

GHQ - General Heaquarters - kwatera główna

JCS - Joint Chiefs of Staff - Poł±czony Komitet Szefów Sztabów

JIS - Joint Intelligence Subcommittee - Połączony Podkomitet Wywiadu

LCA - Landing Craft, Assault - szturmowa łódź desantowa

LCC - Landing Craft, Control - łódź desantowa dowodzenia

LCI - Landing Craft, Infantry - łódź desantowa do transportu żołnierzy, ich ekwipunku i uzbrojenia

LCM - Landing Craft, Medium - Średnia łódź desantowa do transportu żołnierzy z uzbrojeniem i małych pojazdów

LCT - Landing Craft, Tank - łódź desantowa do transportu czołgów i pojazdów

LCT(R) - Landing Craft, Tank Rocket - łódź desantowa do transportu czołgów i pojazdów, uzbrojona w wyrzutnie rakiet

LCVP - Landing Craft, Vehicle and Personnel - łódź desantowa do transportu pojazdów i żołnierzy (łódź Higginsa)

LST - Landing Ship Tank - okręt desantowy do transportu czołgów

LZ - Landing Zone - strefa lądowania

MP - Military Police - Żandarmeria Wojskowa

OB - West Oberbefehlshaber West - Naczelny Dowódca (na Zachodzie)

OCTU - Officer Cadt Training Center - Jednostka Szkolenia Oficerów

OKH - Oberkommando des Heeres - Naczelne Dowódctwo Wojsk Lądowych

OKW - Oberkommando der Wermacht - Naczelne Dowódctwo Niemieckich Sił Zbrojnych

OP - Observation Post - stanowisko obserwacyjne

OSS - Office of Strategic Services - amerykańskie Biuro Służb Strategicznych

OWI - Office of War Information - Biuro Informacji Wojennej

PC - Patrol Craft - łódź patrolowa

PIR - Parachute Infantry Regiment - Spadochronowy Pułk Piechoty

RAF - Royal Air Force - Królewskie Siły Powietrzne

RN - Royal Navy - Królewska Marynarka Wojenna

SAS - Special Air Service - Specjalne jednostki Powietrznodesantowe

SCAEF - Supreme Commander Allied Expeditionary Force - Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych

SHAEF - Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force - Kwatera Główna Naczelnego Dowódctwa Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych

SOE - Special Operations Executive - brytyjskie Kierownictwo Operacji Specjalnych

SOS - Services of Supply - służby zaopatrzenia

SP - Self-Propelled Guns - działo samobieżne

SS - Die Schutzstaffel - sztafety ochronne

TNT - Trójnitrotoluen - trotyl

UDT - Underwater Demolition Teams - drużyny niszczenia podwodnego

VIP - Very Important Person - Bardzo Ważna Osoba

WN - Widerstandnest - gniazdo oporu

From Band Of Brothers & Mr.Bat

InFeRnO

Copyright by MoHCenter (C) 2010


Medal of Honor is a registered trademark and belongs to Electronic Arts inc.

Other trademarks are the property of their respective owners.


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Electronic Arts Logo

Fotograf Kraków