MoH Infiltrator
Inne Gry MoH
Medal of Honor
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Underground
Zapowiedź
Kody
Arty
Soundtrack

MoH Fighter Command
Zapowiedź

Bitwa stalingradzka
Generał Paulus otrzymał od Hitlera rozkaz zdobycia Stalingradu. Znaczenie tej operacji nie było jednak do końca wyjaśnione. Nie wiadomo było czy była ważna sama w sobie, czy też celem było odciągnięcie uwagi wroga od ofensywy na Kaukazie prowadzonej przez generała Kleista. Hitler zmieniał swoje plany, 4. Armia Pancerna początkowo otrzymała polecenie oddalenia się od nacierających wojsk Paulusa, a następnie przyszedł rozkaz zawrócenia i zaatakowania Stalingradu od południa. Manewry te opóźniły armię Paulusa o kilka tygodni. Pierwszy atak Paulusa nastąpił 19 sierpnia 1942 roku i w ciągu kilku dni Niemcy dotarli do przedmieścia na północy. 4. Armia Pancerna nie mogła się przyłączyć do wojsk przeprowadzających główny atak. Pomimo tego Niemcy zamknęli Rosjan na obszarze o obwodzie 30 mil. 13 października 4. Armia Pancerna dotarła na tereny leżące na południe od Wołgi. Sowieckie dywizje gwardyjskie, które właśnie przybyły uniemożliwiły jej dalsze postępy. Najbardziej rozczarowała Stalina porażka armii generała Moskalenki, która nie zdołała powstrzymać Niemców a tym bardziej przeprowadzić udanego kontrataku. Stalin oraz generałowie Żukow i Wasilewski począwszy od września planowali zmasowany kontratak z rejonów położonych na północ od Donu. 6. Armia otrzymała rozkaz zbombardowania Stalingradu. Rosjanom łatwiej było się bronić w ruinach. 19 listopada Rosjanie przeprowadzili kontratak z północy. Na czele nowo utworzonego Frontu Południowo - Zachodniego stanął generał Watutin. Atak skoncentrowany był na Seramoficze, gdzie walczyły rumuńskie wojska dowodzone przez Dumitrescu. Na Froncie Stalingradzkim dowodzonym przez Jeremienkę natarcie z południa rozpoczęło się dzień później ze względu na mgłę. W tym czasie Front Doński generała Rokossowskiego zaangażowany był w akcje powstrzymujące. Stalin i Żukow kierowali tymi operacjami z Moskwy i mieli bezpośrednia łączność z dowódcami frontów. 23 listopada armie Jeremienki i Watutina połączyły się biorąc w potrzask 20 niemieckich dywizji i 2 rumuńskie. Armia generała Weichsa zdążyła się wycofać. Hitler nie pozwolił Paulusowi na odwrót wojsk. Po tym jak Goering lekkomyślnie obiecał mu dzienne zaopatrzenie armii w 500 ton paliw i żywności. Sowieccy generałowie zbyt nisko oszacowali liczbę żołnierzy znajdujących się w okrążeniu i początkowo użyli zbyt małych sił do przełamania obrony. W grudniu Rokossowski wznowił atak Frontu Dońskiego. W efekcie Niemcu zostali zepchnięci kolejne 30 km w kierunku Wołgi. Paulus ponaglany przez Weichsa do rozpoczęcia działań nic chciał się jednak sprzeciwić rozkazom Hitlera. Zadanie uwolnienia 6. Armii powierzono Mansteinowi. Miał on zaatakować linie Jeremienki na południu. 26 grudnia Grupa "Hoth" i Grupa Operacyjna "Hollidt" dowodzone przez Mansteina znajdowały się w odległości 40 km od Paulusa. Zostały one jednak powstrzymane przez nowo przybyłe 2. Armię Gw. i VII Korpus Pancerny. 2 grudnia rejony położone na północny wschód od Kałacza zostały zaatakowane przez rosyjską artylerię, wspomaganą pociskami rakietowymi Katiusza. Zginęło wówczas 1300 Niemców. Stalin przekazał Rokossowskiemu dywizje Jeremienki znajdujące się pod Stalingradem i powierzył mu wyłączne dowodzenie nad operacjami. Rokossowski, kontynuując ostrzał artyleryjski, przełamał niemieckie linie. Kiedy został zdobyty pas startowy Pitomnik (16 styczeń). Paulus poddał się generałowi Szumiłowowi. Razem z nim skapitulowało 94000 żołnierzy. W mieście śmierć poniosło 147000 ludzi, a kolejne 100000 umarło poza jego granicami. Zniszczone zostały dwie rumuńskie, jedna włoska i jedna węgierska armia. Bitwa ta była punktem zwrotnym w wojnie na froncie wschodnim. 6. Armia Paulusa była pierwszą, która się poddała. Po tych wydarzeniach Niemcy musieli się wycofać. Bitwa pod Stalingradem zatrzymała Armię Czerwoną i dała szansę ucieczki z Kaukazu wojskom Kleista. Stalingrad pokazał, co mogła osiągnąć Armia Czerwona, kiedy operacje były starannie zaplanowane.


Żółty

Copyright by MoHCenter (C) 2010


Medal of Honor is a registered trademark and belongs to Electronic Arts inc.

Other trademarks are the property of their respective owners.


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


Electronic Arts Logo